A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Fundacja Milon
Fundacja Milon
BIP.gov.pl

  Cele

  Celami Fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.
  Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
  2. Pomoc społeczną.
  3. Ochronę i promocję zdrowia.
  4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
  5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
  6. Prowadzenie programów szkoleniowych, informacyjnych, stypendialnych i dotacyjnych;

  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 
  a) organizacji szkoleń, kursów;
  b) pomocy społecznej;
  c) działalności rozrywkowej i rekreacyjnej;
  d) wydawania książek, czasopism, periodyków i innej działalności wydawniczej;
  e) organizację targów, wystaw i kongresów.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Fundacja Milon
  Publikacja dnia: 17.11.2017
  Podpisał: Tomasz Sobolewski
  Dokument z dnia: 17.11.2017
  Dokument oglądany razy: 286
MegaBIP free (2.09)